Зала „Гросето”, Национална научна конференция „Светът на българина през ХХ век” – трето издание