СПОРТНА ЗАЛА „МЛАДОСТ” ШЕСТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ КОНКУРС ЗА ТЕАТРАЛНО – СЦЕНИЧНИ ТАНЦИ - КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ, ХАРАКТЕРНИ И СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ „БЪЛГАРИЯ ТАНЦУВА”