с.Каснаково, Онлайн отбелязване на 95 години НЧ „Искра – 1926” с. Каснаково