ШАХМАТ, Спортна зала „Младост”, начало - 14.00 часа.

 Възрастова група: VІІІ - Х клас

Отбори:

 ОбУ „Св.св. Кирил и Методий”;

ПМГ „Иван Вазов”.