с.Горски извор, Ден на тиквата, НЧ „Пробуда - 1896” с.Горски извор