с.Добрич, Онлайн провеждане на VII-ми НФФ "С вяра в доброто и надежда в бъдещето" 2021г. , НЧ „Нов път - 2011” с. Добрич