ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕЦИТАТОРСКИ ОНЛАЙН КОНКУРС „И ДОБРИ ЩЕ СА ХОРАТА …” - ОП „Детски и младежки център”