Първи национален празник „Ден на славянското единство” 2023, НЧ „Христо Ботев – 1871”, с.Ябълково, 10:00 часа