От 10:15 до 20:00 часа, Спортна зала „Младост”, Общински конкурс за детско творчество „Шанс `2021”, Конкурсна програма