Националeн конкурс за детска забавна песен на фолклорна основа „Златен извор“, 9 ч., лятна градина на Общинско предприятие ,,Детски и младежки център”