„ЛЯТО В БИБЛИОТЕКАТА 2021“, НЧ“Селска пробуда-1927“ с.Крепост със съдействието на ОУ“Христо Ботев“ с.Крепост

Община, район

населено място

Възрастова

група

(години

от – до)

Видове дейности

Организатор

(училище, ЦПЛР, община, читалище и др.)

телефон, е-mail

Ръководител

(име)

Период на провеждане

* без събота и неделя

Място на провеждане

(зала,  училище,

басейн и др.)

дата

(от – до)

ден/дни

от седмицата

час

(от – до)

Общ.Димитровград,

с. Крепост

От 6 до 8 год.

„Мамо, бабо прочети ми приказка!“. Игри от детството на баба и дядо.

НЧ „Селска пробуда – 1927“

0893464650

 

ОУ „Христо Ботев“

0885701882

[email protected]

Димитрия Русева

 

 

Жаклин Войнова

От 05.07.2021г. до

30.07.2021г.

От Понеделник

До петък

10.00-10.40 ч.

10:40-12.00 ч.

В парка, в двора на училището и в читалището.

Общ.Димитровград,

с. Крепост

От 9 до 11 год.

Четене по роли. Игри на открито. Срещи с ху-дожници от с. Крепост

НЧ „Селска пробуда – 1927“

0893464650

 

 

    Димитрия Русева

 

 

От 05.07.2021г. до

30.07.2021г.

От Понеделник

До петък

 

10.00-10.40 ч.

10:40-12.00 ч.

В парка, в двора на училището и в читалището.

Общ.Димитровград,

с. Крепост

От 12 до 15 год.

Изучаване фолклорно-то богатство на село  Крепост „Традиции и обичаи“. „Моето родо-словно дърво“.

НЧ „Селска пробуда – 1927“

0893464650

 

 

Димитрия Русева

 

 

 

От 05.07.2021г. до

30.07.2021г.

От Понеделник

До петък

От 15.00 часа

До 17.00 часа

В парка, в двора на училището и в читалището.