Jazz концерт на бул. България и изложба Студентски плакат CZECH IMAGE - 2018

Jazz концерт на бул. България и изложба Студентски плакат CZECH IMAGE - 2018

Czech Image е голям проект иницииран от Чешките центрове във връзка със 100 години независима Чехословакия. В България проектът се реализира под формата на конкурс за плакати, като най-добрите от тях ще бъдат представени на изложба в България и Чехия. Конкурсът беше насочен към студенти от висшите училища по изкуствата, а задачата - създаване на плакат на тема Чехия и чехите в моите очи – ключови моменти за формирането на чешкия народ (исторически личности, писатели, спортисти; важни събития, изобретения; архитектура, природа, изкуство, гастрономия и др.)Наградата за победителя е тридневно пребиваване в Чехия с възможност за посещение на Западночешкия университет в Пилзен.