Художествена Галерия „Петко Чурчулиев”, „РАЗХОДКА В МАТЕРА“ - Живка Маринова, 18:00 ч.

Художествена Галерия „Петко Чурчулиев”, „РАЗХОДКА В МАТЕРА“…

Художествена Галерия „Петко Чурчулиев” Димитровград

 

Представя

 

„РАЗХОДКА В МАТЕРА“

Живка Маринова

 

22.06.2023 – 10.09.2023 г.

 

Откриване: 22.06.2023 г. /четвъртък/ 18:00 ч.

Зала №1 бул. „Д.Благоев“ № 7

 

В началото на лятото в Димитровград ще ни гостува със своя изложба художничката Живка Маринова.

ЖИВКА МАРИНОВА е родена през 1979 г. в София. Завършва ССХУ за изящни изкуства "Акад. Илия Петров" и Националната художествена академия, специалност живопис, бакалавър и магистър при акад. Светлин Русев. Член е на СБХ. Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства. Гл. ас. д-р, в катедра Живопис на НХА.

Ето какво казва авторката за своята изложба:

„Разходка в Матера“ е моят опит да предам впечатленията и вълненията, споходили ме по време на посещението ми в този археологически и архитектурен резерват. Със своя специфичен строеж и история той пленява и завладява всеки, който стъпи на територията му.

И макар да може да се напише доста за самия обект на тази изложба, бих искала да насоча вниманието по-скоро към своите лични емоции, претворени в тези пейзажи. Сюжетите на платната, разбира се, са реално съществуващи гледки, издълбани в скалите домове, каменисти улици и стълби. Но не буквално предадени, а преживени и пречупени през субективната призма на един художник. Това са лирически интерпретации на натурата посредством внимателно подбрани цветни хармонии, съответстващи на вътрешния емоционален свят на автора, както и инспирирани от силно въздействащия колорит на древния град. Без да са преднамерени внушенията на живописта, се надявам да бъдат възприети по начина, по който бяха почувствани по време на създаването им. И настроенията – понякога - тихи, смирени, отдадени, друг път – бурни, страстни, приповдигнати… - да бъдат уловени от зрителя, наред с архитектурните обекти, изобразени на платната. Преди всичко моята работа като художник се изразява в опита за намиране на най-точния тон, най-изразителния нюанс, най-подходящата хармония. Като, разбира се, не се пренебрегва и строежа на формата и пространството. Ритмуването на светлини и сенки, цветни петна, запазващи конкретното си място и форма в пейзажа и вариращи по своята температурна стойност. Условни цветови гами, внушаващи емоции и чувства.“