ДГ„Слънце“, Празник на детската градина – честване на 33 години от създаването на детската градина.