Ден на съединението на България, 10ч., кв.Черноконево, площад