19.00ч. „Опознай Димитровград, за да го обикнеш" - награждаване на участниците в играта – пл.„Поезия”