19:00 часа, ОДТ „Апостол Карамитев”, „Непоправимо” – комедия на ДТ „Стефан Киров” - Сливен