19:00 часа, ОДТ „Апостол Карамитев”, „Мислещи тръстики” – спектакъл по поезията на Миряна Башева. Гостува Театрална работилница „Сфумато”.