18:30 часа, ОДТ „Апостол Карамитев” - фоайе, Представяне на книгата „Синьото дърво и червенокосата фея” на Стоянка А.Николова