18:30 часа, ОДТ „Апостол Карамитев”, „Магията на гласовете” – концерт на Забавно – духов оркестър