18.00ч. – Откриване на постоянна изложба „Градът” – бул.”България”