18.00ч. Изложба „Духът на маслодайната роза” – Исторически музей