18:00 часа, НЧ „Култура – 2002”, Димитровград, Награждаване на победителите от конкурса „Моята коледна къщичка”