18:00 часа, Художествена галерия „Петко Чурчулиев” Зала № 1, Есенни музикални дни „Жул Леви” „Типофото” - изложба на Катедра по графичен дизайн към Университета по изкуства „Мохоли-Над” в Будапеща. (Датата съвпада и с националният празник на Унгария.)

18:00 часа,	Художествена галерия „Петко Чурчулиев” Зала…

Художествена Галерия „Петко Чурчулиев” Димитровград

 

Представя

 

 

ТИПОФОТО - ИЗЛОЖБА НА КАТЕДРА "ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН" КЪМ УНИВЕРСИТЕТА ПО ИЗКУСТВАТА "МОХОЛИ-НАД" В БУДАПЕЩА

 

По случай 125 години от рождението на унгарския художник, график, писател Ласло Мохоли-Над (1895 – 1946)

 

Откриване: 19.10.2021 г. зала №1 на галерията, бул.Д.Благоев №7

 

Тази година се навършват 125 години от рождението на унгарския художник, скулптор, фотограф и писател Ласло Мохоли-Над (1895–1946). На Запад той е най-известният унгарски творец в изобразителното изкуство. Посветената на него типофото изложба „СЕ_ГА: Студии Мохоли-Над“ на студентите от катедрата по графичен дизайн към университета МОМЕ в Будапеща показва актуалността на неговото изкуство и изключителното влияние, което творецът оказва и днес.
Изложбата, която подлага „Типофотото“ – труда на Ласло Мохоли-Над на смислово и визуално преразглеждане, е създадена през 2014-2015 г. и включва творби на 19 студенти от Университета по изкуствата „Мохоли-Над“ (MOME). В изложбата ще откриете актуална интерпретация на концепцията за Типофото от студентите в катедра Графичен дизайн в Университета по изкуствата Мохоли-Над в Будапеща с ръководител доцент д-р Дора Бала.

Типофотото представлява органичната смес на две дисциплини – символизиращата миналото печатна типография и символизиращите бъдещето фотогенични рисунки, фотографията. Чрез това внушава комплексно мислене, което е вечно, което добре разбира миналото и го третира като ценност, и в същото време открито гледа в бъдещето и винаги се стреми да създава нещо ново и стойностно. Този начин на мислене същевременно е невероятно ценен и важен за преподаване. Наред с това изразът Типофото сам по себе си извежда на преден план дигиталното бъдеще, говори за съвременната визуална комуникация и така е интересен и предизвикващ размисъл и от професионална гледна точка, и за студентите.

Магдалена Дросте в книгата си „Баухаус“ (Taschen, 2008. 25–26) пише за него следното: „Вижданията на Ласло Мохоли-Над за изкуството обединяват природните и биологически схващания с техническото мислене. Мохоли-Над вярва, че победата на изкуството над света на техниката може да освободи човека. В изследванията си стига дотам да проучва ролята на сетивата – зрение и докосване в пространствената ориентация, съответно се занимава с прозрачността, конструкцията и материята. Мохоли-Над е най-многостранният Баухаус преподавател. И като творец не се обвързва с никоя конкретна медия. Рисува, прави фотографии, някои от които използва за монтажи и типографски проекти. За него художествената творба е духовен процес, а не занаятчийска дейност.“

 

Изложбата се осъществява със съдействието на Институт Лист, Унгарския културен институт в София, Унгарското посолство и е в рамките на есенни музикални дни "Жул Леви" 2021 г. Димитровград