18.00 ЧАСА – ЗАЛА „ЖУЛ ЛЕВИ“ - КОНЦЕРТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕН СМЕСЕН ХОР РОДНА ПЕСЕН КЪМ ОНЧ "ЗАРЯ" ГР. ХАСКОВО