18.00 ЧАСА – КАМЕРНА ЗАЛА КДК ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА „БРАЗИЛЦИ“