17:00 часа, Лятна градина на комплекса ОП ДМЦ, Исторически музей, ГБ „П. Пенев“ - Възстановка на обичая Еньовден