17:00 часа, ГБ „П.Пенев“, Концерт на школа по пиано „Пиано – Арте“