15:00 часа, с.Бряст, Регионален празник „Ден на народните будители”, НЧ „Пробуда – 1927” с.Бряст