13:00 часа, Зала „Гросето”, Откриване на Национална научна конференция „Светът на българина през ХХ век” – трето издание