10:00 часа, с.Ябълково, 150 години НЧ „Просвета – 1921” с.Ябълково