10:00 часа, с.Воден Регионален празник „Св. Иван Рилски Чудотворец”, НЧ „Пробуда – 1908” с. Воден