Заседание на Общински съвет - Димитровград от 30.9.2021 година

 Решение № 544

 Решение № 545

 Решение № 546

 Решение № 547

 Решение № 548

 Решение № 549

 Решение № 550

 Решение № 551

 Решение № 552

 Решение № 553

 Решение № 554

 Решение № 555

 Решение № 556

 Решение № 557

 Решение № 558

 Решение № 559

 Решение № 560

 Решение № 561

 Решение № 562

 Решение № 563

 Решение № 564

 Решение № 565

 Решение № 566

 Решение № 567

 Решение № 568

 Решение № 569

 Решение № 570

 Решение № 571

 Решение № 572

Файлове: