Заседание на Общински съвет - Димитровград от 27.10.2022 година

Решение № 850

Решение № 851

Решение № 852

Решение № 853

Решение № 854

Решение № 855

Решение № 856

Решение № 857

Решение № 858

Решение № 859

Решение № 860

Решение № 861

Решение № 862

Решение № 863

Решение № 864

Решение № 865

Решение № 866

Решение № 867

Решение № 868

Решение № 869

Решение № 870

Решение № 871

Решение № 872

Решение № 873

Решение № 874

Решение № 875

Решение № 876

Решение № 877

Решение № 878

Решение № 879

Решение № 880

Решение № 881

Решение № 882

Решение № 883

Решение № 884

Решение № 885

Решение № 886

Решение № 887

Решение № 888

Решение № 889

Файлове: