Заседание на Общински съвет - Димитровград от 19.9.2022 година

Решение №812

Решение №813

Решение №814

Решение №815

Решение №816

Решение №817

Решение №818

Решение №819

Решение №820

Решение №821

Решение №822

Решение №823

Решение №824

Решение №825

Решение №826

Решение №827

Решение №828

Решение №829

Решение №830

Решение №831

Решение №832

Решение №833

Решение №834

Решение №835

Решение №836

Решение №837

Решение №838

Решение №839

Решение №840

Решение №841

Решение №842

Решение №843

Решение №844

Решение №845

Решение №846

Решение №847

Решение №848

Решение №849

Файлове: