Решения на ОбС

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 27.11.2008г.

Решение № 395 Решение № 396 Решение № 397 Решение № 398 Решение № 399 Решение № 400 Решение № 401 Решение № 402 Решение № 403 Решение № 404 Решение № 405 Решение № 406 Решение № 407 Решение № 408 Решение № 409 Решение № 410 Решение №…

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 30.10.2008г.

Решение № 362 Решение № 363 Решение № 364 Решение № 365 Решение № 366 Решение № 367 Решение № 368 Решение № 369 Решение № 370   Решение № 371 Решение № 372 Решение № 373 Решение № 374 Решение № 375 Решение № 376 Решение № 377 Решение…

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 25.09.2008г.

Решение № 308 Решение № 309 Решение № 310 Решение № 311 Решение № 312 Решение № 313 Решение № 314 Решение № 315 Решение № 316 Решение № 317 Решение № 318 Решение № 319 Решение № 320 Решение № 321 Решение № 322 Решение № 323 Решение №…

Заседание на Общински съвет 31.07.2008

Приети решения от №260 до №305 включително. 1. Решение №260 2. Решение №261 3. Решение №262 4. Решение №263 5. Решение №264 6. Решение №265 7. Решение №266 8. Решение №267 9. Решение №268 10. Решение №269 11. Решение №270 12. Решение №271 13. Решение №272 14. Решение №273 15.…

Заседание на Общински съвет 26.06.2008

Приети решения от  №240 до №259 включително   1. Решение №241 2. Решение №242 3. Решение №243 4. Решение №244 5. Решение №245 6. Решение №246 7. Решение №247 8. Решение №248 9. Решение №249 10. Решение №250 11. Решение №251 12. Решение №252 13. Решение №253 14. Решение №254 15.…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 29.05.2008 г.

Заседание на Общински съвет 29.05.2008 Приети решения от  №192 до №228 включително 1. Решение №192 2. Решение №193 3. Решение №194 4. Решение №195 5. Решение №196 6. Решение №197 7. Решение №198 8. Решение №199 9. Решение №200 10. Решение №201 11. Решение №202 12. Решение №203 13. Решение №204…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 24.04.2008 г.

ПО ПРОТОКОЛ № 7/24.04.2008 г. ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ: 35 – от № 155 до № 191 вкл. Решение № 155 – без движение На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА и чл.39 от Закона за концесиите, Общински съвет – Димитровград дава съгласие за откриване на процедура за концесия за…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 20.03.2008 г.

Приети решения от № 140 до № 154 включително   3. Решение №140 4. Решение №141 5. Решение №142 6. Решение №143 7. Решение №144 8. Решение №145 9. Решение №146 10. Решение №147 11. Решение №148 12. Решение №149 13. Решение №150 14. Решение №151 15. Решение №152 16.…