Решения на ОбС

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ         На 25.08.2022г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-247/25.08.2022 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело №…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];       ОБЯВЛЕНИЕ     На 25.08.2022г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-246/25.08.2022 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело № 824/2022г.,…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];       ОБЯВЛЕНИЕ     На 23.08.2022г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-239#1/23.08.2022 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело № 816/2022г.,…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 28.7.2022 година

Решение №788 Решение №789 Решение №790 Решение №791 Решение №792 Решение №793 Решение №794 Решение №795 Решение №796 Решение №797 Решение №798 Решение №799 Решение №800 Решение №801 Решение №802 Решение №803 Решение №804 Решение №805 Решение №806 Решение №807 Решение №808 Решение №809 Решение №810 Решение №811  

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];   ОБЯВЛЕНИЕ              На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 437 от 28.07.2021 г., постановено по административно дело № 472/2021 г. по описа на   Административен съд –…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 257 от 15.04.2022 г., постановено по административно дело № 1140/2021 г. по описа на   Административен…