ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

 

На 29.1.2024 г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-32/29.01.2024 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело №71/ 2024 г., образувано по жалба срещу чл.18 от Наредба № 24 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Димитровград.

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на

Общински съвет - Димитровград