ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На основание чл.194 ат АПК Общински съвет - Димитровград оповестява Решение № 944 от 30.11.2023 г., постановено по Административно дело № 888/2023 г. по описа на Административен съд – Хасково, както следва:

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на

Общински съвет - Димитровград