ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

           На основание чл.194 ат АПК Общински съвет - Димитровград оповестява Решение № 933 от 29.11.2023 г., постановено по Административно дело № 887/2023 г. по описа на  Административен съд – Хасково,  както следва:

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

 

Председател на Общински съвет

Димитровград