ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На 25.08.2022г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-246/25.08.2022 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело № 824/2022г., по описа на АС – Хасково, образувано въз основа жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.49, ал.1 от Наредба № 5 за чистотата и управление на дейностите по опазване на околната среда на територията на Община Димитровград.

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград