ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

           На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 437 от 28.07.2021 г., постановено по административно дело № 472/2021 г. по описа на   Административен съд – Хасково, ведно с Решение №5213/1.06.2022., постановено по АД № 9150 по описа на Върховен  административен съд, както следва:

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград