ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

           На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 372 от 24.06.2021 г., постановено по административно дело № 124/2021 г. по описа на   Административен съд – Хасково, както следва:

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на

Общински съвет - Димитровград