ОБЯВЛЕНИЕ

   50  РЕШЕНИЯ НА ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: obs@dimitrovgrad.bg;

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

 

           На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 318 от 10.05.2019г., постановено по административно дело № 116/2019г. по описа на   Административен съд – Хасково, както следва:

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

свали като .pdf