ОБЯВЛЕНИЕ

   104  РЕШЕНИЯ НА ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: obs@dimitrovgrad.bg;

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

           На основание чл.194 ат АПК Общински съвет - Димитровград оповестява Решение № 688 от 16.10.2019г., постановено по Административно дело № 678/2019г. по описа на  Административен съд – Хасково,  както следва:

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

 

Председател на Общински съвет

Димитровград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свали като .pdf