Процедури по ЗОП

Открита процедура по ЗОП (ЕС): „Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград."

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2011-0010 Процедура: Открита процедура по ЗОП (ЕС) Име: „Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград." Документация може да изтеглите от тук.

Открит конкурс по НВМОП: Отглеждане на 488 дка новосъздадени култури от дъб и бор в общински горски фонд до 2014 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2011-0009 Процедура: Открит конкурс по НВМОП Име: „Отглеждане на 488 дка новосъздадени култури от дъб и бор в общински горски фонд до 2014 г.” Документация за участие: Документация

Открит конкурс по НВМОП: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност за СОУ „Любен Каравелов”, СОУ „Васил Левски”, ЕГ „Д-р Иван Богоров” и ПМГ „Иван Вазов” в гр. Димитровград.”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068 - 2011 - 0008 Процедура: Открит конкурс по НВМОП Име: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност за СОУ „Любен Каравелов”, СОУ „Васил Левски”, ЕГ „Д-р  Иван Богоров” и ПМГ „Иван Вазов” в гр. Димитровград.” Документация за участие: documentacia uchilista.zip Проектна документация: Проекти  

Открит конкурс по НВМОП: "Сграда на ОДЗ № 2 (бивша ЦДГ "Приказка"), гр. Димитровград."

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068 - 2011 - 0006  Процедура: Открит конкурс по НВМОП Име: "Сграда на ОДЗ № 2 (бивша ЦДГ "Приказка"), гр. Димитровград." Документация за участие: dokumentacia CDG Prikazka.zip Проектна документация: Част  Архитектура 01 Situaciq .pdf 01.1 Цокъл.PDF 01.2 Shema Dubeli.PDF 01.3 Хор Разрези и Разположение.PDF…

Открита процедура по ЗОП (ЕС): „Доставка на хранителни продукти за организациите и юридическите лица на общинска бюджетна издръжка при община Димитровград.”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2011-0004 Процедура: Открита процедура по ЗОП (ЕС) Име: „Доставка на хранителни продукти за  организациите и юридическите лица на общинска бюджетна издръжка при община Димитровград.”  Документация за участие