Протокол № 41 от 29. 11. 2018 година

   328  ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол № 41 от  29. 11. 2018 година

свали като .pdf