Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г.

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г.

свали като .pdf