Програма за разпореждане и управление с общинска собственост

Предложение за допълнение към програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 - м.10

                        Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2013г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС    УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,                …

Проект на Наредба за управелние на горските територии

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А от ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ – кмет на Община Димитровград   ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОСНОВАНИЕ: чл.181 ал.6 от Закона за горите   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,…

Предложение за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013г.

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                 Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                   ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2013г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9…

Допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2013 - м. май 2013

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                 Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2013г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9…

Допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2013 - м. април 2013

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                 Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2013г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9…

Предложение за допълнение към програмата за управление и разпореджане с общинска собственост за 2013

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                 Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2013г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9…

Допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2013

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                 Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2013г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9…

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Димитровград за 2013г

П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с общинска собственост на община Димитровград  за  2013 г.     І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Димитровград за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013г. Тя съдържа: 1. Прогноза за очакваните…