Програма за разпореждане и управление с общинска собственост

Предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2015г. - м.декември

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                               Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2015г. ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС…

Предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2015г. - м.юли

                            Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ…

Предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2015г. - м.юни

                            Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ…

Предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2015г. - м.май

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                 Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2015г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9…

Предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2015г.

                            Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ…

Решение №1570/29.01.2015г. - ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за 2015г.

П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с общинска собственост на община Димитровград  за  2015 г.   І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Димитровград за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015г. Тя съдържа: 1. Прогноза за очакваните приходи…

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - 2015г. - проект

П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с общинска собственост на община Димитровград  за  2015 г.   І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Димитровград за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015г. Тя съдържа: 1. Прогноза за очакваните приходи…